×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.03.2019 | Viewers 2,657
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดพร้าว]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์
ด้านการขายห้องพัก, ห้องจัดเลี้ยง,จัดสัมมนาจะพิจารณา
เป็นพิเศษ
- ใช้ MS OFFICE , INTERNET ได้ดี
- มียานพาหนะเป็นของตัวเองพร้อมใบขับขี่
Job Details
รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อนำเสนอโรงแรม
- จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย
- ติดต่อประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า
- บริการให้ข้อมูลคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า
- รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
Welfare
สวัสดิการ
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
-วันหยุดพักร้อน
-วันหยุดนักขัตฤกษ์
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-เงินช่วยเหลืออื่น ๆ กรณีแต่งงาน,คลอดบุตร,จัดการงานศพฯ
-ประกันสังคม
-อาหารสำหรับพนักงาน 1 มื้อ
-ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับในส่วนงานบริการ)
-เงินพิเศษ (ตามผลประกอบการในแต่ละเดือน)
-ค่าน้ำมัน,ค่าเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่งานที่ต้อง
ติดต่อลูกค้า/ตามข้อตกลง)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---