×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.05.2019 | Viewers 1,551
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Excellence English communication skill.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Responds to communications from guests,
travel agents, and referral networks
concerning reservations arriving by
mail, telephone, telex, cable, fax, or
through a central reservation system.
- Creates and maintains reservation
records-usually by date of arrival and
alphabetical listing prepares letters of
confirmation and promptly processes any
cancellations and modifications.
- Additional duties may include preparing
the list of expected arrivals for the
front office, assisting in
preregistration activities when
appropriate, and processing advance
reservation deposits.
- Processes reservations by mail,
telephone, telex, cable, fax or central
reservation systems referral.
- Processes reservations from the sales
office, other hotel departments, and
travel agents.
- Knows the type of rooms available as
well as their location and layout.
- Knows the selling status, rates, and
benefits of all packages plans.
- Knows the credit policy of the hotel and
how to code each reservation.
- Creates and maintains reservation
records by date of arrival and
alphabetical listing.
- Determines room rates based on the
selling tactics of the hotel.
- Prepares letters of confirmation.
- Communicates reservation information to
the front desk.
- Processes cancellations and
modifications and promptly relays this
information to the front desk.
- Understands the hotel's policy on
guaranteed reservations and no-shows.
- Processes advance deposits on
reservations.
- Prepares expected arrival list for front
office use.
- Assists in preregistration activities
when appropriate.
- Monitors advances deposit requirements.
- Handles daily correspondence. Responds
to inquiries and makes reservations as
needed.
- Makes sure that files are kept up to
date.
- Maintains a clean and neat appearance
and work area at all times.
- Promotes goodwill by beings courteous,
friendly, and helpful to guests,
mangers, and fellow employees.
- Walk around with the client and ensuring
that they secure whatever services they
are in need of.
- Getting information about areas of
interest in order to target more clients
in particular seasons.
- Making arrangements as per clients
travel programs.
- To be aware of all front office
procedures and assist with reception
duties when required.
- To be fully aware of and adhere to
health and safety, fire and bomb threat
procedures.
- Willing to undertake any reasonable
request made by management in any other
areas of the house.
- Any other duties that may be assigned by
your manager from time to time.

Welfare
สวัสดิการ
- 5 Days working
- Social Security
- Group Insurance
- Provident Fund
- Meals
- Uniform
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Call Center Agent (Telephone Operator)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Guest Service Agent, Front Desk
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2019
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Assistant Executive Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
General Cashier / Paymaster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Shift Supervisor, Engineering Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Supervisor, Room Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register