×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.01.2019 | Viewers 1,898
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
- วุฒิการศึกษา สาขา ไฟฟ้า/เครื่องกล/ อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารที่พักอาศัยหรือสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียด ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
- ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
- มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ปฏิบัตตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
- แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานหรือลูกค้า
- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการทราบ
- จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
- ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
- จัดตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารรายงานการตรวจเช็คระบบอย่างครบถ้วน
- จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ต่างๆ และจัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์
- ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น น้ำ, ไฟ และ แก๊ซ ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ตรวจตราและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานเสมอ
- ดูแลซ่อมบำรุงและตรวจรักษาระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ สระว่ายน้ำ และซ่อมบำรุงทั่วไป
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักร้อน (เมื่อทำงานครบหนึ่งปี)
- การขึ้นเงินเดือนประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.06.2019
Assistant Technician (ผู้ช่วยช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.06.2019
Housekeeping Officer [แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.06.2019
พนักงานขับรถรับส่งลูกค้าโรงแรม (มีใบขับขี่ ท2)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register