×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.05.2017 | Viewers 264
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความขยัน อดทน และมีใจรักในงานบริการ

- มีบุคลิกยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์

- มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้

- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ** เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ **
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำหน้าที่ควบคุม และดูแล การทำงานของพนักงานเสริ์ฟ

- จัดเตรียมความเรียบร้อย ของส่วนห้องอาหารก่อนจัดให้บริการแคชเชียร์ และบาร์ของห้องอาหาร

- เช็คตรวจสอบความสะอาด และความเป็นระเบียบ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---