×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.11.2017 | Viewers 927
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สามารถเดินทางมาดูแลลูกค้าที่จ.ปราจีนบุรีได้(ปกติจะปฎิบัติงานหากลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล)
-มีความคล่องตัวในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ,ปราจีนบุรี
-มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
-มีกลุ่มลูกค้า บริษัทฯห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*รับสมัครด่วน พร้อมนัดสัมภาษณ์ในทันที*
Job Details
รายละเอียดงาน
-วางแผนการขายและการตลาดประจำปี การกำหนดมาตราฐานและราคา
-รายงานการขาย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
-จัดทำเอกสารการเสนอขายและการส่งเสริมการตลาด
-ติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯห้างร้านที่เป็นลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
-ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด
Welfare
สวัสดิการ
-ค่าน้ำมัน
-ค่าที่พัก
-ค่าอาหาร
-ค่าเลี้ยงรับรอง
-ค่าโทรศัพท์
-เงินค่าบริการรายเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---