×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2017 | Viewers 280
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-สุขภาพร่างกายแข็งแรง
-อดทน สู้งาน
-พร้อมทำงานได้ทันที

Job Details
รายละเอียดงาน
-ทำความสะอาดห้องพัก,พื้นที่สาธารณะต่างๆ
-ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
-อาหาร 3 มื้อ
-เครื่องแบบพนักงาน
-ที่พัก
*สามารถเลือกวันทำงานได้*
สมัคร,สัมภาษณ์ จบในวันเดียว หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสามารถเริ่มงานได้ทันที
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---