×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.06.2017 | Viewers 377
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ทางด้านงานจัดเลี้ยง ในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความสามารถในการประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- รักงานบริการ
- มีความอดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ช่วยดูแลการดำเนินงานของแผนกจัดเลี้ยงให้ไว้ซึ่งมาตรฐานและให้แขกพึงพอใจ
- จัดระเบียบและตารางการทำงานของพนักงานโดยคำนึงถึงจำนวนพนักงานต่อจำนวนแขกของแต่ละงานว่ามากน้อยเพียงใด
- ตรวจเช็คและเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในแต่ละงานให้ถูกต้องและง่ายต่อการทำงาน
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานเลี้ยงวันเกิด
- งานเลี้ยงประจำปี
- อาหาร 3 มื้อ
- Service Charge 6,000 บาท/เดือน
- จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน
- สวัสดิการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.03.2018
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
16.03.2018
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนก Front
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
Bell Man
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.03.2018
Floor Supervisor [หัวหน้าแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนกการขายและการตลาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนกจัดเลี้ยง
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
Waiter (Banquet staff)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนก IT
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนก Reservation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนกการเงิน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.03.2018
Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register