×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.08.2017 | Viewers 379
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.Male/Female 27-35 years old.
2.Expirence in Hotel industry
3.At least 5 years in HR.related field.
4.Management expirence.
Job Details
รายละเอียดงาน
1.Recruiting and staffing
2.Organization department planning
3.Employment and compliance to regulatory concerns regarding employees
4.policy development and documentation
5.employee relations
6.Employee salary,welfare,wellness,healthy,safety
benefit and compensation
Welfare
สวัสดิการ
1.Service Charge
2.Meal Allowance
3.Social Security
4.Vacation Leave
5.Public Holiday Leave
6.Birthday Leave
7.Staff Party
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.12.2017
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Room Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.12.2017
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register