×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.08.2017 | Viewers 750
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศ ชาย/หญิง
- การศึกษา ระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point ได้อย่างดี
- รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
- มีความคล่องตัว สูง มีความกระตือรือร้น มั่นใจในตัวเอง
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดทำ Marketing Communication Plan
- การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว การติดต่อกับ PR Agency สามารถเขียนข่าวได้บ้าง มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อ และนักข่าว
- ดูแลเรื่อง Brand ภาพลักษณ์ ขององค์กร
- การโฆษณา ติดต่อ Advertising Agency เพื่อ Brief งาน
- สื่อโฆษณา Media ต่างๆ มีความรู้เรื่องสื่อไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการสื่อสาร ภายได้ Budget ที่จำกัด
- ประสานงานเรื่อง Corporate Communication/Internal Communication
- การทำเรื่อง Below the line ต่างๆ การจัด event การดีลงานกับ organizer
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ และการผลิตสื่อ Graphic Design
Welfare
สวัสดิการ
Meal
Service Charge
Uniform
Staff birthday
Staff Party
Staff welfare
Vacation holiday
Annual health check ups
Social Security
Day off 6 /month
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---