×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.07.2019 | Viewers 2,693
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ไม่จำกัดเพศ/ สัญชาติไทย/ อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ผ่านงานในไลน์ Breakfast Buffet หรือร้านอาหารอย่างน้อย 3-5 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของอาหารและเครื่องดื่มได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- ผู้สมัครที่พร้อมเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการงานทั้งหมดในแผนกอาหารเช้า (Breakfast Buffet) และร้านอาหาร
- วิเคราะห์ต้นทุน นับสต็อก และประสานงานสั่งซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสม
- นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- บริหารจัดการพนักงานในทีม ในเรื่อง Manpower วันหยุด วันลา เป็นต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 - 14.00 น. ที่แผนกอาหารเช้าโรงแรม Aspira Grand Regency Sukhumvit 22 ซ.สุขุมวิท 22
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Duty Meal
- Incentive
- เบี้ยขยัน
- อาหารพนักงาน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- สวัสดิการส่วนลดร้านอาหารและโรงแรมในเครือบริษัทฯ
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพนักงาน คลอดบุตร, งานสมรส, งานฌาปนกิจฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมพนักงาน เช่น งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน , งานเลี้ยงปีใหม่ฯ
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- สวัสดิการของเยี่ยมพนักงาน
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้

** หมายเหตุ: สวัสดิการเฉพาะพนักงานในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเท่านั้น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---