×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.03.2017 | Viewers 214
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองสาน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ผ่านงานตอ้รับสว่นหน้ามากอ่นใช้โปรแรมได้
Job Details
รายละเอียดงาน
ผ่านงานตอ้รับสว่นหน้ามากอ่นใช้โปรแรมได้
Welfare
สวัสดิการ
ตามระเบียบบริษัตร์
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Bangkok (tawat tarangkurskul)
104 ถเจิญนคร ซอย 49 ถเจิญนคร เขตครองสาร กรุงเทพ กรุงเทพ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---