×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.03.2017 | Viewers 241
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณจริยา (HR)
9/9 หมู่ 7 ปากซอยกิ่งแก้ว 64 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.10.2017
Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
ธุรการทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
05.10.2017
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.10.2017
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
ธุรการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
05.10.2017
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
Room Maid
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.10.2017
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2017
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
30.09.2017
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2017
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
30.09.2017
Online Sales and Marketing Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2017
Sales Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.09.2017
การตลาด
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
30.09.2017
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register