×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.10.2018 | Viewers 3,774
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Qualifications & Experience
Education:
- Any combination of education and experience equivalent to graduation from a college or
combination of education, training or experience that provides the knowledge, skills and abilities
required to perform the Regional Director of Sales job duties
Knowledge/Skills:
- Must be computer literate; have experience using Internet Explorer, Microsoft Office, Brand tools
& systems
- Ability to be assertive and persuasive
- Excellent communicator with strong written and verbal communication skills
- Track record of leading a team and achieving results
- Ability to quickly evaluate alternatives and decide on a plan of action
- Organizational skills including follow up, time management, ability to multi-task and manage
multiple priorities in a fast-paced environment

- Skills for problem-solving, analysis and effective decision-making
- Skills for negotiation and interpretation of contracts
- Strong interpersonal communication and networking skills
- Ability to effectively present information in one-on-one and group situations to customers, clients,
and other employees of the organization
- Ability to comprehend and use technical or professional language, either written or spoken, to
communicate complex ideas
- Ability to conduct budgetary analysis and interpret and analyze results
Job Descriptions
- Extensive knowledge of sales skills, revenue management, recruitment, supervision, training and
motivation of managers
Work Experience:
- A minimum of 1-2 years- experience in area, regional or multi- unit sales management oversight
A minimum of 5 years- experience as a hotel Director of Sales or Director of Sales & Marketing
A minimum of 12 years of experience in Sales Management overall.
- Experience - Having worked in the mid-market brands or independent hotels and even hostel
brands will be preferred over someone who has worked in high end luxury brands, including having
worked across more than one hotel at a time.
- Track record of leading and inspiring teams to meet or exceed sales goals
Work Approach Attributes:
- Demonstrates vertical flexibility
- Uses an analytical approach
- Portrays a genuine style
- Strategically proactive
Working Environment:
- Extensive travel required to your regional properties and other international sales trips as
budgeted
- Fast paced, collaborative, high energy
- Private office, open cubicle or remote
- High touch both by phone, electronic and in person
Job Details
รายละเอียดงาน
Take the great opportunity to join one of South East Asia's newest Experience Accommodation with a mix of Shared Accommodation, Private Rooms and amazing public social spaces.

We are young, we love to have fun, we drive amazing guest experiences, and want you to be a part of growing our business. We have 6 properties in Thailand, Cambodia and the Philippines. Be a part of our continued development and expansion.

Based - Bangkok
Reporting to - COO

Overall Description:
Position Overview
The Regional Director of Sales is responsible for overseeing the current open properties with the
support of the various Sales team, as well as new opening Lubd properties in the region. The role
will include the future support of any new openings Lub d has in the future.
Measures of Performance
Driving sales
Provides guidance and direction to Thailand Sales Management & teams supporting the
operations and new openings in the Head Office and at the operational level to maximize hotel
sales revenue - both rooms and non-room revenue. In addition, will guide and direct the Sales
Managers based in Cambodia and the Philippines.
Assists with creation and management of annual strategic plans for each property, both open or
soon to open.
Ensure sales goals and budgets are created, then met or exceeded by each property.
Create and develop individualized sales & marketing plans and actions to maximize enterprise
value while maintaining brand identity and standards
Develop and implement targeted sales initiatives designed to penetrate specific market segments,
key accounts or designated time periods
Evaluate and track property revenue performance of your region against budget, previous year
results, brand benchmarks and against forecast
Initiate, create, drive online initiatives and ROI with the support of the E-Commerce team to drive
direct bookings to our properties.
Assist in creation of tactical, creative and cooperative targeted marketing initiatives to drive
revenues throughout the year with strong forward quarterly planning
Assist in determining ROI of promotional events, sales & marketing spend, trade shows and
industry events in budgets, and adjust as required through the year.
Utilize sales & marketing tools and reports to maximize hotel revenues and Revpar - Online
competitor checks, rate shops, web analytics, guest feedback, etc
Adherence and knowledge of brand programs and initiatives
Analysis skills and strategic vision in establishing appropriate sales deployment
Strong communication skills required with marketing, revenue management and operational teams
at both property level and Head office
Diversifying market segmentation, by introducing Lubd brand to various key stake holders in the
various segments, and developing new contracts to all of the properties.
Introducing Sales Director and sales managers to key stack holders in the wholesale market to
build opportunity for sales team to create new relationships and business.
Conduct on-site hotel visits in conjunction with the priorities set by the company in order to drive
new and existing business
Set up central database for contacts and tailor offers for the each properties target groups (industry
contacts, local/state tourism orgs, student groups, unis)
Together with Marketing develop & define target customer profiles, demographics, distribution
channels for each property
Key Job Descriptions
Building and Inspiring a Great Team

- Assist and own the process of sourcing, assessing and hiring property sales positions for region
- Participate, guide and approve sales team progressive discipline
- Conduct on property visits to the properties to assess strength of sales team, strategic culture
and adherence to Lubd sales standards & expectations
- Identify opportunities to reward performance and - celebrate success-
- Participate and assist in facilitation of quarterly sales celebrations
Assist with career-pathing by identifying candidates ready for the next step
Set goals, targets and KPI- s for all team members so that there is a culture and process that
monitors performance and creates accountability for all sales team members.
In collaboration with Sales & Revenue, effective negotiated rate agreement solicitation and support
public selling rate processes and rate grids.
Ensure sales strategy meetings, business reviews, and other revenue generated activities are
coordinated and documented for optimum effectiveness.
Speed to market of new openings, developing strong sales presence in the market.
Deploy successful sales training and incentive programs as required and agreed to by ExCom.
Strategy & Planning
Ensure property sales & marketing teams monitor and conclude strategies and detailed action
plans which drive the attainment of the Lubd business objectives
Continue and further develop the structured sales meetings, and regular reporting for these
meetings
Analyze market trends in multiple segments, countries, nationality, room type, LOS, Lead time,
seeing periods, and more through designed resources.
Quarterly review of comp set for dorm and private rooms for each existing property and possible
future ones. Adjust as required, and update as necessary.
Develop and create systems, processes and procedures which monitors and assures sales
effectiveness and provide clear insight and opportunities for improvement down to the individual
property and seller.
Develop creative approaches to gain competitive advantage in how to identify potential guests and
how best to gain their business.
Support forecasting and play a key role in setting up the budget for each year with detailed action
plans in place.
Supervisory Responsibilities
This position directly supervises the Assistant Director of Sales for Thailand, and the other Sales
Managers in international destinations. Also supervise the Group Revenue Manager. This position
carries out supervisory responsibilities in accordance with Lubd policies and applicable laws.
Responsibilities include interviewing, hiring and training associates; planning, assigning, and
directing work; evaluating performance; rewarding and disciplining associates; addressing
complaints and resolving problems
Welfare
สวัสดิการ
- Annual leave (10 - 15 days) upon years of services *Able to use after pass probation period.
- Wedding Leave and Gift
- Birthday Leave
- Child Birth Gift
- 15 days of Public Holiday
- Uniform
- Group life & Health Insurance
- Annual Physical Check Up
- Provident fund
- Special rate for Staff, Friend and family.
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department (Human Resources Department)
บริษัท หลับดี จำกัด เลขที่ 224 ห้องที่6 ชั้นที่1และ2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.lubd.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.10.2018
(Lub d Brand Office) แม่บ้านประจำออฟฟิศ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) นักศึกษาฝึกงานแผนก Reservations
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Group Director of Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Group Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Reservation Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Senior Finance Analysis /Corporate Finance
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Legal & Compliance
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Bangkok - Siam) แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Guest Activities Leader (EXPAT are welcomed)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Bartender/Mixologist
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Phuket - Patong) Guest Activities Staff
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Guest Activities Staff
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Phuket - Patong) Front Desk Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.10.2018
(Lub d Samui) Super host (Front Desk Supervisor)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) Assistant Project Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d Bangkok - Siam) Host
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.10.2018
(Lub d Brand Office) E - Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 60,001 - 70,000
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Sales Manager/Sr.Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.10.2018
(Lub d - Samui) Purchasing & Receiving Officer/Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register