×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.08.2019 | Viewers 7,655
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- No experience is required for this role
- Excellent listening skills
- Follow/enforce company policies and procedures
- Assume responsibility and accountability
- Create courteous, friendly, professional work
environment
- Excellent English / Chinese communication skills
Job Details
รายละเอียดงาน
- To be courteous, friendly and polite when attending to guest at all times
- Perform arrival and departure experiences according to the required standards as per Leading Quality Assurance and Forbes Travel Guide.
- Escort guests to their rooms and conduct room orientation to the standard required by COMO Hotels & Resorts
- Have a good understanding on how to operate Credit Card EDC Machine
- Have a good understanding in exchanging foreign currency. To make sure that the correct amount is received and given to the guest.
- Have a good understanding in calculation - For example, be able to work out tax and service charge breakdown.
- Responsible for holding accurate amount of Hotel float, which is assigned to you. Report to Duty Manager immediately if there was any discrepancy.
- Be knowledgeable about the hotel- s facilities, operating hours and services provide.
- Communicate the new information such as; special events in Bangkok into the Log Book to provide up-to-date information to guests and colleagues
- Provide accurate information when assisting the guests; such as restaurants opening hours and directions.
- Share the information from each shift briefing with your colleagues using the logbook and trace. Communicate or hand over any pending issues by using Trace function in Opera.
- Maintain the equipment and other items used in Front Office Department and report any damages or loss immediately to your supervisor.
- Adapt to any procedural changes made by Management. To practice it at all times once the change has been implemented.
- Be present at Front Desk at all times, never leave Front Desk unattended. If you need to be excused, inform your Supervisor or Manager to stand by whilst you are away.
- Use guest- s names when know and input guest- s preferences in guest- s profile for future reference
- Have basic understanding of current technology, telecommunication equipment and systems to in order to assist the guests
- Be able to conduct site inspection of the hotel when required
- Attend all scheduled trainings arranged by the hotel.
- Be able to work on any shift required: morning, cover, afternoon and over night shift
Welfare
สวัสดิการ
- 5 days working
- Social Security
- Group Insurance
- Provident Fund
- Meals
- Uniform
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources (Human Resources)
27 South Sathorn, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.comohotels.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.08.2019
Commis III, Main Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Waitress and Waiter, Met Bar
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019
Waitress and Waiter, nahm Restaurant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019
Reservations Sales Agent
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Trainee - Human Resources
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Personal Assistant to Cluster Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Sommelier, nahm Restaurant, Sathorn
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Trainee - Accounting
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Hostess, glow Restaurant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Trainee - Sales & Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Bartender, nahm Restaurant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Spa Therapist [พนักงานนวด], COMO Shambhala
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Waitress and Waiter, glow Restaurant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.08.2019
Trainee - Food & Beverage
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.08.2019
Commis I, Main Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Spa Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Supervisor, Room Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Shift Supervisor, Engineering Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Call Center Agent (Telephone Operator)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Assistant Executive Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Guest Service Agent, Front Desk
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.08.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
06.08.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Cluster Public Relations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.08.2019
Laundry Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register