×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.01.2019 | Viewers 1,860
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Songkhram
สมุทรสงคราม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศไมาจำกัด
2.อายุ 20-35 ปี
3.วุฒิปริญญาตรี
4.บุคลิกภาพดี และทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5.รักงานบริการ
6.สามารถทำงานเป็น กะ ได้
7.สื่อสารภาษาอังกฤษได้
8.มีประสบการณ์ (ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
Job Details
รายละเอียดงาน
1.วางแผนและบริหารการทำงานสำหรับลูกค้าต้อนรับลูกค้า
2.ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้องของงานที่แผนกต้อนรับ
3.ให้การต้อนรับลูกค้า และ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผูัมาติดต่อ
4.ดูแลรับคำติชม และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อลูกค้าหรือผู้มาติดต่อต้องการ
5.ประสานงานยังแผนกต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และแก้ปัญหาการปฎิบัติงาน
Welfare
สวัสดิการ
1.ค่าService Charge ประกันรายได้เพิ่มเติมขั้นต่ำ 2500 บาทขึ้นไป
2.ที่พักสำหรับพนักงานหญิง
3.อาหารฟรี 3 มื้อ
4.ค่าน้ำมันรถ
5.ทุนการศึกษา
6.งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน
7.ตรวจสุขภาพประจำปี
8.สวัสดิการเยี่ยมไข้
9.โบนัส
10.อื่น ๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---