×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.01.2019 | Viewers 1,722
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Who a are you-
- 26 - 42 years old
- A happy, positive, culturally sensitive legend with awesome chat, and passionate about travel, yet got the smarts to run the multiple marketing operations across different countries and the head office, and have that drive to win!
- Willing to commit for at least 12 months
- Well travelled
- Confident in your abilities to achieve what is required for the jobs as mentioned.
- A problem solver, risk taker, a thirst to learn more, and passionate to be the best.
- Hospitality marketing experience is a must, a born leader & marketing guru, and a leader who can manage all aspects of marketing, both online digital and offline public relations and communications.
Job Details
รายละเอียดงาน
The Lub d Hostel Group is looking for a creative and skilled Group Director of Marketing based in our Head office in Bangkok, Thailand. Be a part of one of Asia- s leading and growing Experience Accommodation brands with currently 6 properties open by the end of 2018 and more to come in 2019.
If you want to explore South East Asia, learn and grow in a fantastic environment where risk taking, new ideas and empowerment is at the heart of our culture, then apply!

So you want a little more info on each of the positions-
GROUP DIRECTOR OF MARKETING - BANGKOK, THAILAND
- This role requires a person who is extremely strong at managing strategic marketing both online digital channels and to a lesser extent, off line channels.
- Able to manage a team of marketing executives, Digital Marketing Manager, Content Manager, Marketing & Communications Manager, and Graphic Design team.
- You are able to manage a marketing team in different countries, and effectively drive the team to create effective & clear strategy, clear KPI- s and a drive for results.
- You key strength related to marketing must be the Digital marketing side, where you have a clear understanding of Digital Marketing strategies, create social media management and creative content, SEO, SEM expertise, Facebook & other Social Media boosting, campaigns, and analysis, google ad words, re-marketing, and google analytics. Website content, back end expertise would help such as word press.
- Be confident to drive effectively direct booking business, effective and clear marketing strategies, and offer a clear and well planned marketing plan that can be measured for results.
- Monitor, measure, and analyze campaign performance metrics, digital activity data and market research findings on a weekly basis, with the ability to immediately identify and react to changes; design test strategies to optimize results
- Media planning, execution and management with a focus on budget, ROI, performance metrics, through various digital marketing activities that include (but are not limited to) organic search (SEO), paid search (PPC), meta search, re-marketing, media buying, display, link acquisition, local search, and social media marketing; carried out in conjunction with partner and internal marketing team
- Works closely with internal team and key partner contacts, to cover at minimum: CRS, website CMS, OTAs, social media content, video & photography content and at the property level to ensure optimal use of resources and tracking of all core metrics and KPIs
- Hands on management style a must. We expect our leaders to be at the coalface leading from the front. This means on the road, a leader in meetings, and creative with strategy.
Welfare
สวัสดิการ
- Annual leave (10 - 15 days) upon years of services *Able to use after pass probation period.
- Wedding Leave and Gift
- Birthday Leave
- Child Birth Gift
- 15 days of Public Holiday
- Uniform
- Group life & Health Insurance
- Annual Physical Check Up
- Provident fund
- Lub D Hostel Stay Benefit
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---