×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.01.2019 | Viewers 2,278
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Bachelor Degree or higher in Accounting
- Minimum 3 years of experience and minimum 1 year experience in hotel business.
- Accounting standard for both IFRS and GAAP knowledge.
- Experience in accounting process/workflow, structure and cost control
- Abilities to work under pressure & business dynamic.
- Positive attitude, creative thinker and outstanding attention to detail.
- Able to communicate of both English and Thai in Speaking, reading, and writing will be advantage
- Proficiency in Microsoft Word, Excel and Power Point
Job Details
รายละเอียดงาน
Work location: Lub d Brand Office (Silom soi18)

Take the great opportunity to join one of South East Asia's newest Experience Accommodation with a mix of Shared Accommodation, Private Rooms and amazing public social spaces.

We are young, we love to have fun, we drive amazing guest experiences, and want you to be a part of growing our business. We have 6 properties in Thailand, Cambodia and the Philippines. Be a part of our continued development and expansion.

Work location : Lub d Brand Office (Silom soi 18)

Job scope:
- Perform month end closing activities such as account reconciliation, revenue accounting, expense accounting, etc
- Determine accounting errors or discrepancies and suggest necessary corrective action.
- Provide necessary support to Accounting Manager
- Collaborates with the other department managers to support overall department goals and objectives.
Overall Responsibility:
- Overseeing & Supervise for accounting process & procedure.
- Ensuring accounting transactions and financial records are maintained timely, accurately and comply with company policies and accounting principles.
- Responsible for the financial statement, accounting, statistical report and any other report require be management.
- Handle cash & Bank management including Monitoring daily cash and bank.
- Responds to financial inquiries by gathering, analyzing, summarizing, and interpreting data.
- Assist in preparing necessary documentations for annual financial audits.
- Liaise and deal with internal / external auditors / Revenue department officer on issues.
- Participating in the development of major accounting / accounting-related system specifications and other ad-hoc duties as assigned from time to time.
- Responsible for any duties assigned by Accounting Manager and Director of Finance.
Welfare
สวัสดิการ
- Annual leave (10 - 15 days) upon years of services *Able to use after pass probation period.
- Wedding Leave and Gift
- Birthday Leave
- Child Birth Gift
- 15 days of Public Holiday
- Uniform
- Group life & Health Insurance
- Annual Physical Check Up
- Provident fund
- Special rate for Staff, Friend and family.
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department (Human Resources Department)
บริษัท หลับดี จำกัด เลขที่ 224 ห้องที่6 ชั้นที่1และ2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.lubd.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Director of Human Resources
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Senior/Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Content Developer Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d - Samui) Sales Manager/Sr.Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d Bangkok - Siam) Host
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2019
(Lub d Phuket - Patong) Front Desk Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2019
(Lub d - Samui) Bartender/Mixologist
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d - Samui) Marketing Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Digital Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d - Silom) Bar Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Assistant Training & Development Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Assistant Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Purchasing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
(Lub d Brand Office) Reservation Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register