×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 1,299
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.มีประสบการณ์ 5-7 ปีในงานครัวยุโรปโรงแรมที่เกี่ยวข้อง
2.รับผิดชอบการเตรียมอาหารและปรุงประกอบ A la Carte และ Set Menu ประจำวัน
Job Details
รายละเอียดงาน
1.รับผิดชอบพนักงานครัวยุโรป มอบหมายหน้าที่และกำหนดกะในการปฏิบัติงานกับ Demi-Chef,Commis และ Cook Helpers
2.กำหนดหัวข้อและขอบเขตการอบรมสำหรับพนักงานครัวยุโรป
3.จัดให้ผู้ช่วย (Demi-Chef) ปฏิบัติงานแทนในวันหยุด
4.เตรียมและตรวจสอบรายการสั่งซื้ออาหารตามรายการที่กำหนด
5.รับฟังแนะนำและข้อติชมเกี่ยวกับอาหารของครัวยุโรปเพื่อแก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอ
6.ให้คำแนะนำพนักงานในครัว เรื่องการรักษาความสะอาด สุขอนามัยในการเตรียม ปรุงประกอบอาหารทุกชนิด
7.เตรียมอาหารปริมาณ รสชาติและอุณหภูมิของอาหารให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- บ้านพัก
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- Officer check / Service charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.06.2019
Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register