×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.05.2019 | Viewers 3,480
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. สามารถสอนแอโรบิคได้
2. สามารถสอนแบบ Personal Training ได้
3. พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
Welfare
สวัสดิการ
1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปี
3. ค่าบริการ (Service Charge)
4. เงินช่วยเหลือพนักงานต่าง ๆ เช่น
4.1 ช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน
4.2 ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ห้องอาหารพนักงาน
7. ห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลวิชาชีพ
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (Staff party)
9. กิจกรรมกีฬาภายใน (Sport Day)
10. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
11. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. พัฒนาความรู้ด้านการฝึกอบรม
13. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านการแข่งขัน-ประกวด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.06.2019
Sales Manager (Travel&Agent)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Demi-Chef Staff Canteen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Life Guard
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
Security Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.06.2019
วิศวกรสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Account Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Duty Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
27.06.2019
Project Director ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Executive Secretary to MD แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (พัทยา) ประจำการที่กรุงเทพ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
27.06.2019
Secretary Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
เจ้าหน้าที่พยาบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.06.2019
Thai Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
27.06.2019
Lawyer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
Junior Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.06.2019
Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Chief Accounting ประจำที่ แอมเทล กรุงเทพ / จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
ทนายความ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Room Attendant
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.06.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Demi Chef (Sushi Bar)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Restaurants Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
27.06.2019
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Draftman ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
27.06.2019
Restaurant Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
27.06.2019
Public Area Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register