×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.05.2019 | Viewers 2,090
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
อายุไม่ตำ่กว่า 18 ปี
การศึกษาไม่ตำกว่าระดับ ม. 3
หรือประสบการณ์การทำงานด้านอาหาร
มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานบริการ
Job Details
รายละเอียดงาน
-จัดเตรียมวัถตุดิบ เครื่องปรุง ในการประกอบการปรุงอาหาร
-ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยและความพอเพียงของอาหาร เครื่องดื่มและภาชนะ ก่อนและระหว่างการให้บริการ
-ตรวจเช็คอาหาร เครื่องปรุงอาหารให้ถูกต้องตามประเภทและตรงตามจำนวนที่สั่ง
-ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในครัวรวมทั้งจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
-ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในครัว
Welfare
สวัสดิการ
-เงินช่วยเหลือเดินทาง
-ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.09.2019
Laundry Staff [พนักงานซักรีด] (ด่วนที่สุด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.09.2019
Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.09.2019
food stylist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
Sales Executive (Catering)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.09.2019
Sales Executive
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.09.2019
Marketing Communications Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
18.09.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนก F&B
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.09.2019
Hostess Banquet
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
พนักงานดูแลสวน (ด่วน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
16.09.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
12.09.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ปฏิบัติงานห้องรับรองพิเศษการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ (General Helper)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
06.09.2019
Chinese Teacher (Thai Nationality only)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
06.09.2019
Secutiy Manager /Chief Security / Security Officer (ด่วนที่สุด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.09.2019
Artist (ช่างศิลป์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
30.08.2019
Guest Relation Officer (GRO)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
26.08.2019
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register