×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.05.2019 | Viewers 4,593
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีบุคิกภาพ อัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ เหมาะสมกับงานบริการ
กรณีมีประสบการณ์ทางด้านงานบริการจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแลความสะอาดทุกจุดบริการภายในห้องรับรองพิเศษให้อยู่ในสภาพพร้อใช้บริการ
-จัดเก็บภาชนะ แก้วน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แล้วทันที
-เก็บจาน แก้ว หลังจากลูกค้าใช้บริการ
-ทำความสะอาดและจัดโต๊ะ-เก้าอื้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวล่า
-ทำความสะอาดแก้วน้ำ และภาชนะต่าง ๆ พร้อมจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
-ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ภายในห้องรับรองพิเศษ
-เบิกอุปกรณ์ ของใช้ต่าง ๆ จัดเก็บให้เป็นระเบียบรวมถึงตรวจเช็ดอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในภาพพร้อมใช้งาน
Welfare
สวัสดิการ
เงินช่วยเหลือเดินทาง
ปรับเงินประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Recruitment)
28/2 ซ.โรงเรียนคลองลำเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  สุวรรณภูมิ
เว็บไซต์ : www.plp.co.th
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.05.2019
Assistant Marketing & Communication Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
IT Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.05.2019
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Florist Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.05.2019
Guest Relation Officer (GRO)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Cook Helper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
F&B Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Administration Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Human Resource Officer [พนักงานบุคคล]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
คนสวน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Commis I / Bakery
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ปฏิบัติงานห้องรับรองพิเศษการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ (General Helper)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Assistant Executive Board
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Commis I / thai
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Cleaner [พนักงานทำความสะอาด] ประจำสนามบินสุวรรณภุมิ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Public Relations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register