×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.05.2019 | Viewers 958
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองเตย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male / Female, age not over 50 years
- Bachelor's degree or higher in business management, commercials or relevant courses
- Having experience in managing a restaurant or chain restaurant for more than 5 years
- Good command of English
- Having knowledge of restaurants. Able to decorate shop, choose suppliers, equipment as well as being able to expand new branches in the future
- Having good personality, trustworthiness, leadership, skills in an initiative, follow up and able to manage all the work of the restaurant
- Knowledge of marketing and sales skills
- Having interpersonal communication, customer service, and immediate problem-solving skills
- Having negotiation skills and ability to prepare business plans and marketing plans
Job Details
รายละเอียดงาน
- Work as sales and marketing to coordinate with juristic persons or building owners to expand and open new franchise restaurants.
- Perform and coordinate the decoration, choosing suppliers and pieces of equipment which will be used in restaurants with the same standard.
- Take care of marketing activities, promotion, and creating the image of franchise brand to aware the increase sales and brand access with customers, and presenting restaurants with various media types, such as online-offline media, magazines, and TV shows, etc.
- Overview and manage all restaurant teams under the franchise direction.
- Prepare reports of purchasing and investment and performance to a business owner.
Welfare
สวัสดิการ
Walfares subject to company basis
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---