×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.04.2019 | Viewers 2,645
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศ ญ.
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปวส-ปริญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์การในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
- จัดทำใบสำคัญรับ
- จัดทำเอกสารต่างๆ ในการรับเช็ค
- จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้
- ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- โบนัส/ปรับเงินประจำปี
- อาหารพนักงาน 3 มื้อ
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.05.2019
Customer Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Linen & Uniform Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.05.2019
Bakery Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.05.2019
Steward [พนักงานล้างจาน] (Miracle A)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.05.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register