×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.01.2019 | Viewers 1,705
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.หญิง / ชาย อายุ 18 - 45 ปี
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่
5.สามารถปฎิบัติงานตามรอบเวลาการทำงานได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- Check-in, Check-out Hotel guests
- Reservation
- Operator
- Information concern
Welfare
สวัสดิการ
- Monthly Salary
- Social Security
- Free 1 meals
- Incentives/Commission
- Overtime pay
- One day off
- Vacation leave credits
- Public holiday
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---