×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.05.2019 | Viewers 2,346
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีใจรักในการบริการ
มีความเสียสละ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ตระเตรียมภาชนะ และ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมรวมทั้งความสะอาดของ ห้องอาหาร
2.จัดโต๊ะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจะบริการได้ทันที
3.ต้องจำเมนูอาหารให้ได้ และ สามารถตอบลูกค้าได้ทันที ถึงอาหารเมนู หรือ อาหารจานพิเศษของวันนั้น ๆ
4.ควรพร้อมจะรับลูกค้า พร้อมที่จะให้บริการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---