×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.11.2017 | Viewers 438
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Welfare
สวัสดิการ
-เงินค่าบริการประจำดือน
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-เงินช่วยงานมงคลสมรส
-เงินช่วยเหลือกรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
-เงินค่าบริการ (Service Charge) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด
-อาหารพนักงาน 2 มื้อ
-เครื่องแบบพนักงาน พร้อมซักรีด
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-วันหยุดประเพณีประจำปี 16 วัน
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
พนิตตา ดำรงค์ฤทธิ์ (HRD)
เลขที่ 1 ซอยอุทัยรัตน์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท แวงสามเสนใน กรุงเทพฯ กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.karnmanee.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.12.2017
Maintenance
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.12.2017
Front Cashier
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2017
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.12.2017
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.12.2017
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.12.2017
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
07.12.2017
Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.11.2017
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
29.11.2017
Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.11.2017
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.11.2017
Chief Cashier
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.11.2017
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.11.2017
Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2017
Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.11.2017
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.11.2017
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.11.2017
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.11.2017
Busgril and Busboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.11.2017
Bakery Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register