×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.10.2018 | Viewers 3,204
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Kood
เกาะกูด

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานรีสอร์ท
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.04.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Income & Account Receivable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
AP/GCR
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Butler
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Waitress and Waiter (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.04.2019
Director of Sales (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
FB Service Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.04.2019
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Gardener Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.04.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register