×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.03.2019 | Viewers 1,316
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- กำลังศึกษาอยู่ รับทั้งสหศึกษาและทวิภาคี
- มีความสนใจที่จะทำงานสายโรงแรมหลังสำเร็จการศึกษา
- ระยะเวลาฝึกไม่น้อยกว่า 2 เดือน
- เริ่มฝึกเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- รับแผนกบัญชีและการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, แม่บ้าน และ อาหารและเครื่องดื่ม (ทั้ง F&B และ Kitchen)
Welfare
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม (F&B และ Kitchens)
- เบี้ยเลี้ยง 2,500 บาทต่อเดือน
- โอกาสเข้าเป็นพนักงานหลังฝึก(ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานว่างขณะนั้นและผลงานของนักศึกษาระหว่างฝึก)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
09.09.2019
Sales Executive (Leisure)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
27.08.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register