×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.09.2018 | Viewers 1,627
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Part-time
ล่วงเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
6 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.01.2019
Demi-Chef Staff Canteen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Life Guard
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2019
Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Lawyer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
เจ้าหน้าที่พยาบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.01.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
18.01.2019
Director of Sales ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Executive Housekeeper ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Account Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
นิติกร
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Finance officerประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Account officer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Restaurants Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
18.01.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Trainee - Front office
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
วิศวกรสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Room Attendant (นักศึกษาฝึกงาน)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Plaza Officer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Hostress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
General Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Restaurant Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Resident Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Painter (ช่างทาสี)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2019
Lawyer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
18.01.2019
Room Attendant
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.01.2019
Customer Relations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Customer Relations Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.01.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register