×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.12.2017 | Viewers 306
Salary :
เงินเดือน
50,001 - 60,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
We offer:

Positive working environment.
Flexible working hours (Full Time or Part Time)
Free daily lunch in the staff canteen.
Full - on the job training- .
Thai Citizens 21 years or above.
Excellent Commissions & Bonus.
Immediate Start.

Our Commissions are among the highest in the industry and are paid weekly.

Call Us NOW for more information:
02-126-8801-4, 095-8313427 Phattreeya Petchprayut (Sales Manager)
Please also visit our web page: www.promarkstrategies.com or essenceforcrm@gmail.com
Apply now
Job Details
รายละเอียดงาน
We offer:

Positive working environment.
Flexible working hours (Full Time or Part Time)
Free daily lunch in the staff canteen.
Full - on the job training- .
Thai Citizens 21 years or above.
Excellent Commissions & Bonus.
Immediate Start.

Our Commissions are among the highest in the industry and are paid weekly.

Call Us NOW for more information:
02-126-8801-4, 095-8313427 Phattreeya Petchprayut (Sales Manager)
Please also visit our web page: www.promarkstrategies.com or essenceforcrm@gmail.com
Apply now
Welfare
สวัสดิการ
We offer:

Positive working environment.
Flexible working hours (Full Time or Part Time)
Free daily lunch in the staff canteen.
Full - on the job training- .
Thai Citizens 21 years or above.
Excellent Commissions & Bonus.
Immediate Start.

Our Commissions are among the highest in the industry and are paid weekly.

Call Us NOW for more information:
02-126-8801-4, 095-8313427 Phattreeya Petchprayut (Sales Manager)
Please also visit our web page: www.promarkstrategies.com or essenceforcrm@gmail.com
Apply now
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Phattreeya Petchprayut (Sales Manager)
155 Rajadamri Road Pathumwan Bangkok 10330 BTS Rajadamri Station Exits 4 Please proceed to staff Entrance only (Do not use hotel lobby)  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.promarkstrategies.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Representative
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Secretary Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Representative
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานฝ่ายขายประจำโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Assistant Director
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Representative
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales and Marketing Duties
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขาย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Officer
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานฝ่ายขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Management
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
ขาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Executive
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales Representive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายขายโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
Sales
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
ขาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานฝ่ายขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
ขาย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
15.12.2017
พนักงานประสานงานขายประจำโรงแรม
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register