×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.02.2018 | Viewers 1,043
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.01.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
Commis I (Europe)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
Commis I (Thai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
Commis I (Cold)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.01.2019
Barista
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.01.2019
Restaurant Captain
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.01.2019
General Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
General Technician (ปฏิบัติงานที่ ศรีนคริทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
Room Maid (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.01.2019
Houseman (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.01.2019
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.01.2019
Guest Service Agent (ปฏิบัติงานที่ ศรีนครินทร์ 59)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.01.2019
E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.01.2019
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register