×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.09.2018 | Viewers 2,607
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Minimum of 5-7 years of years- working experience in a product development and business development, preferably as a Product Manager / Assistant Product Manager.
- Minimum of 3-5 years of years- working experience in hospitality, F&B or services industry.
- Bachelor- s Degree / Master- s Degree is preferred.
- Ability to manage projects from start to finish independently.
- Knowledge of cross-cultural differences in feedback design and analysis.
- Strong analytical skills including experience in the design and implementation of customer experience analytics.
- Ability to prioritize and meet deadlines.
- Good strategic planning, negotiation, interpersonal, and communication skill
- Able to travel both domestically and internationally
- Must be passionate about customers and gaining customers feedback to produce insight.
- Must strive for innovation.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Grow company revenues, increase customer- s satisfaction, reduce investment or operating costs, by developing new products.
- Collaborate with Brand, Marketing, Operations teams to understand consumer insights and desired product attributes
- Manage the development process from gaining consumer insights analysis, product conceptualization, prototyping, testing, measuring results, and implementation with timeline
- Ensure products are safe complies with government regulations
- Work closely with project team and engineering to develop prototypes for products.
- Work with vendors and operations to identify issues with incoming products.
- Advise vendors on best practices and methods to correct issues.
- Participate in quality assurance process.
- Participate in creating, launching, or implementing new products.
- Develop methodology to test and measure products and applications.
- Manage future and existing assigned products, set objectives and report on performance.
- Generate products and services from inception to commercialization for customers.
- Define products and programs.
- Establish milestone and objectives.
- Coordinate with sales and marketing on development of advertising, public relations and all marketing communications to meet product objectives
- Coordinate with operations and IT on development of SOPs to support new product objectives and establish result measurement protocol
- Work with Operations and IT to collect and analyze customer feedback data to evaluate result product launch versus objectives and to develop next generation products within timeframe
- Lead teams in developing and defining business requirements for retention products.
- Define product vision.
- Work with suppliers and regional marketing teams to deliver quality products.
- Ensure revenue and customer satisfaction goals are met.
- Participate in cross-functional teams to execute product development plan.
- Conduct periodic product analysis and optimize as needed.
- Supporting the development, concept, integration of 3rd. parties who support the Lub D objectives of new products around quest experience, product enhancement & incremental revenue.
Welfare
สวัสดิการ
- Annual leave (10 - 15 days) upon years of services
- Wedding Leave and Gift
- Birthday Leave
- Child Birth Gift
- 15 days of Public Holiday
- Uniform
- Group life & Health Insurance
- Annual Physical Check Up
- Provident fund
- Special rate for Staff, Friend and family.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
(Lub d Bangkok - Siam) Host
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Bartender (Lub d Bangkok - Siam)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.09.2019
(Lub d Brand Office) Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
16.09.2019
(Lub d Samui) Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
16.09.2019
Tour guide
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Tour and Travel Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
(Lub d - Patong, Phuket) Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
(Lub d Brand Office) Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
Legal and Compliance Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register