×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.12.2018 | Viewers 1,037
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางพลัด]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีวิสัยทัศน์ มีความกระตื้อรื้อร้น
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ขยัน อดทน
สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
มีความรับผิดชอบ
มีความยุติธรรม
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ตรวจสอบบัญชี
จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย
จัดทำรายงานบันทึกการรายรับ-รายจ่าย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
Welfare
สวัสดิการ
มีโบนัส
เบี้ยขยัน
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.02.2019
การเงินและการบัญชี (รุ่นใหม่)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.02.2019
ฝ่ายจัดซื้อ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.02.2019
Reservation Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.02.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
09.02.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
09.02.2019
แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register