×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.05.2019 | Viewers 2,305
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Buri Ram
บุรีรัมย์

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย หญิง
-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-ทักษะพื้นฐานทั่วไป
-คอมพิวเตอร์ Word,Excel,Power point
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเอง
-มีความรับผิดชอบสูง
**หากเคยผ่านบัญชีทางงานโรงเเรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ**
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานด้านบัญชีทั้งหมด
- จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ ตลอดจนแนะนำหรือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทางการบัญชี
- รับผิดชอบด้านการเก็บเงินการบริหารด้านลูกหนี้และด้านรายรับ รายจ่าย ติดต่องานส่วนราชการ เช่นกรมสรรพากร สำนักงานบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
- สรุปงบกำไรขาดทุนประจำเดือนเสนอฝ่ายบริหาร
- ตรวจเช็คเอกสารใบกำกับภาษีที่ได้รับจากพนักงานจัดซื้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จำนวนเงิน ก่อนนำมาบันทึกในบัญชี เเละตั้งเจ้าหนี้การค้า เเละเเยกเอกสารส่งสนง.บัญชี
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อสรุปรายงานการประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อหาเเนวทางในที่ประชุม
- เขาสุ่มตรวจสอบนับทรัพย์สินเเต่ละหน่วยงานสรุปส่งฝ่ายบริหาร
- จัดทำสรุปการจ่ายเงินเดือนของพนักงานร่วมกับฝ่ายบุคคลพร้อมทั้งตั้งจ่ายเงินเดือนในระบบธนาคาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge
- อาหารพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดประจำสัปดาห์ละ 1 วัน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 13 วัน
- วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน
- ประกันสังคม
- ห้องพักพนักงาน
- Employee of the Month
- Staff Birth Day
Contact
ข้อมูลติดต่อ
HR (HR)
333 หมู่ 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์
เว็บไซต์ : hr@crescoburiram.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.05.2019
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Assistant Food & Beverage Manager ด่วน!
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.05.2019
Guest Service Supervisor สื่อสารจีนได้ จะรับพิจารณาพิเศษ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.05.2019
รับนักศึกษาฝึกงาน ( 3 เดือนขึ้นไป ) ด่วน!
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.05.2019
หัวหน้าเเผนกบัญชีเเละตรวจสอบ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
23.05.2019
Reservation
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ด่วน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.05.2019
หัวหน้า Front Office [พนักงานต้อนรับ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.05.2019
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register