×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.04.2019 | Viewers 2,290
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Udon Thani
อุดรธานี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
01.07.2019
Demi-Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
01.07.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2019
Security Staff [พนักงานรักษาความปลอดภัย]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
01.07.2019
Waiter/Waitress
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2019
Room Attendant (แม่บ้าน)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2019
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2019
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.07.2019
Purchasing Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register