×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.09.2019 | Viewers 2,682
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Must be able to communicate in English writing and speaking and other languages are advantages. Good personality and charming is important to be the Assistant Manager in the way to represent himself on behalf of hotel management.
- Graduates bachelor degree and/or diploma in hotel management or other related field.
- Minimum of two years of experience in similar position. Should be familiar with basic computer skills and previous experience in using Hotel management software- s
Job Details
รายละเอียดงาน
- Greets the VIP guests of the hotel. As directed by the Front office Manager, Performs special services for VIP Guest- s.
- Assists in VIP- s arrival departure in absence of guest relation officers.
- Checks cleanliness of lobby and public areas, lights and as well as front office staff in proper and orderly appearance and behaviour.
- Checks on registration cards of arriving guests and ensures all information should be filled on each cards either by Guest Relation Officers or the guests.
- Gives the instructions to the Night Reception, during the high occupancy periods, regarding: walk-in guests and release room blocked because of no- shows
- Assists in handling room lock problems.
- Prepares and checks for VIP- s arrival and escorts guests to rooms.
- Co-ordinates with all departments concerned in order to maintain Front Office functions properly.
- Operates the front office computer system in order to assist front office attendants.
- Handles guest complaints and other related problems and reports on the Assistant Manager- s log book.
- Assists reception, business centre, cashier, concierge and bell captain during they are busy.
- Answers guests inquires, handles complaints and attend to the needs of the guests.
- Promotes and maintains good public relations.
- Motivates and maintains good staff relations.
- Maintains and be guided of hotel policy on credit/lost and found hotel guests properties.
- Follows up in credit check report, liaise with credit manager.
- To responsible for front office operation during the absence of Front Office Manager (HO).
-To discuss all matters that needed to follow up with the next shift Reception Manager.
- Approves the working schedule for the front office attendants and submits them to front office manager (HO).
- Conducts and ensures the neat of appearance of front office attendant as well as correct attitude and behaviour, discusses problems that encountered on this point with front office manager, assistant front office manager and their shift leaders.
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าภาษาจีน Level 5-6 = 4,000 บาท
- ค่าภาษาจีน Level 1-4 = 2,000 บาท
- ค่าภาษาอังกฤษ Score 500 up = 2,000 บาท


สวัสดิการพนักงาน:-
1. เงินรับขวัญบุตร
2. เงินค่ากะเช้า และ กะดึก
3. เงินเบี้ยขยัน
4. ประกันชีวิต
5. เงินรางวัลค่าพนักงานแนะนำพนักงาน
6. เงินรางวัลค่าพี่เลี้ยง
7. เงินกู้ยืม (ไม่คิดดอกเบี้ยผ่อนชำระ 3 งวด)
8. เงินช่วยค่างานศพ (บิดามารดา ภรรยาบุตร เสียชีวิต)
9. เงินช่วยค่ารักษาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม
10. เงินรางวัลค่าสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
11. เงินค่าความสามารถทางภาษา
12. เวลาทำงาน 8 ช.ม ( พัก 1 ชม. )
13. วันหยุดประจำเดือน 8 วัน
14. วันหยุดพักร้อน 7-14 วัน (ตามระดับ และ อายุงาน)
15. วันหยุดพิเศษ 1 วัน ในวันคล้ายวันเกิด
16. วันหยุดพิเศษ 3 วันสำหรับพนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตร
17. วันหยุดพิเศษ 5 วันกรณี บิดา มารดา ภรรยา บุตร เสียชีวิต
18. เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาศ / ประจำปี
19. การประเมินผลและการปรับค่าจ้างประจำปี
20. งานเลี้ยงวันเกิด / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
21. ตู้เก็บของพนักงาน / อาหารสำหรับพนักงาน
22. กิจกรรม และ การฝึกอบรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.12.2019
Sales Coordinator (ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท 57)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
05.12.2019
Super Porter / Bell Captain ปฏิบัติงานสุขุมวิท57
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
05.12.2019
Fairy/GRO (Chinese speaker) ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท 57
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
03.12.2019
Hotel Manager (ปฏิบัติงานที่ทองหล่อซอย 1)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.12.2019
Front Office Manager (ปฏิบัติงานที่ทองหล่อซอย 1)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register