×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.03.2018 | Viewers 795
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 60 years old
อายุไม่เกิน 60 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สามารถ ใช้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ได้ดี
- สามารถสื่อสาร ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ภาษาต่างอังกฤษ ได้ดี
- มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
-รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารข้อมูลประวัติที่จำเป็นในการขอจองห้องพัก
-ตอบรับและปฏิเสธการจองห้องพัก และเพิ่มจำนวนการจองห้องพักในกรณีที่มีห้องพักว่างและยินดีให้ลูกค้าเข้าพัก
-พิจารณาให้อัตราราคาห้องพักแก่ลูกค้าแต่ละประเภทตามนโยบายบริษัท
-ทำการตอบรับการจองห้องพักและส่งจดหมายยืนยันการจองห้องพักกลับไปยังลูกค้า หรือ หน่วยงานที่ติดต่อกับโรงแรมเพื่อยืนยันจว่าลูกค้าจะเข้าพักกับโรงแรม
-จัดตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม
- จัดทำรายงานการจองห้องพัก
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จ
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดประจำปัีตามประเพณี 13 วัน
- วันหยุด พักร้อนประจำปี 6 วัน (เริ่มมีวันหยุดพักร้อนหลังจากผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 5000 บาท/ครั้ง (ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.04.2018
Guest Service Agent [GSA]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.04.2018
Room Division Manager/ Operation Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.04.2018
Night Manager / Night Guest Service Agent
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register