×
×
×
×

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ


Purchasing Manager
18.01.2019 Purchasing Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
07.01.2019 Purchasing Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] บริษัท นิรันดร์ แกรนด์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
27.12.2018 Purchasing Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Novotel Bangkok Platinum Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
1
ผู้หางานมากกว่า  365  คน
กำลังมองหางาน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ