Share
ฉลอง 10 ปี Hotel Job
  • 100 ล้าน
  • 10 ล้าน
  • 1 ล้าน
  • 1 แสน
  • 1 หมื่น
  • 1 พัน
  • 1 ร้อย
  • 0
ฉลอง 10 ปี Hotel Job
ฉลอง 10 ปี Hotel Job
สิ่งที่อยากบอกเรา

ข้อความแสดงความยินดี

ประเภท

จาก...

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของพวกเรา เราจะพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นที่ 1 ในด้านงานโรงแรมที่ดีที่สุด
ฉลอง 10 ปี Hotel Job
หมายเหตุ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด • ราคาข้างต้นรวม vat 7% แล้ว อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร/ต่างจังหวัด/หรือค่าธรรมเนียมทุกประเภท
BACK TO TOP