×
×
×
×
สมัครสมาชิกผู้หางาน
e-Mail :
Password :
Re-Password :
ชื่อ [First Name]:
นามสกุล [Last Name] :
วันเกิด [Birthday]:
เบอรโทรศัพท์ [Primary Phone No.] :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Current Address]:
จังหวัด [Province] :
แขวง/เขต [Amphur] :
รหัสไปรษณีย์ [Zipcode] :
ประเภทการทำงาน [Employment Type] : Full time Part-time ฝึกงาน / Trainee
ตำแหน่งที่สนใจอันดับ [Position] 1 :
ตำแหน่งที่สนใจอันดับ [Position] 2 :
ตำแหน่งที่สนใจอันดับ [Position] 3 :
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน [Work Location] :
ระดับการศึกษาล่าสุด [Education ]:
ปีการศึกษา [Education Period] : ปีที่เข้าศึกษา [From] :   ปีที่จบศึกษา [To] :  
ชื่อสถาบัน [Institution] :  (กรุณาอย่าใช้คำย่อ)
สาขาวิชาเอก [Field of Study] :
คะแนน [Grade / GPA] :
ประสบการณ์รวม [Years of work experience] :   ปี [Years]
ปีที่เริ่มเข้าทำงานล่าสุด : เริ่มงาน [From] ถึงปี [To]
ตำแหน่ง [Position] :
บริษัท [Company] :
เงินเดือนที่ได้รับ [Monthly Salary] :  (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , comma)
ข้อตกลงการให้บริการ
1. ขอบเขตการใช้บริการ

1.1 สมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้สมัครงานท่าน นั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.2 สมาชิกผู้สมัครงานที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 1.2.1, 1.2.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้สมัครงาน โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

1.2.1 แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อหรือข้อมูลผู้อื่น ในการสมัครใช้งานเว็บไซต์ HOTELJOB.IN.TH

1.2.2 โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท รังควาญ ลามก อนาจาร กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ขู่เข็ญ คุกคาม ทำให้ผู้อื่นหรือผู้ประกอบการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น

1.3 สมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับสิทธิในการใช้บริการ ค้นหาตำแหน่งงาน, สมัครงาน ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ HOTELJOB.IN.TH ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

2. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

2.1 ค้นหาตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

2.2 สมัครงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

2.3 สามารถรับตำแหน่งงานทาง Email Job Matching ที่ท่านสมาชิกระบุไว้

2.4 สามารถดูประวัติการสมัครงานได้

2.5 สามารถแก้ไขประวัติส่วนตัว, ข้อมูลการติดต่อ ของท่านได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

2.6 สามารถเลือกตั้งค่าสถานะความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง (เปิด/ปิด เรซูเม่) ของท่านได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

2.7 สามารถรับข่าวสารประกาศรับสมัครงาน/กิจกรรมจาก HOTELJOB.IN.TH

3. ด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ HOTELJOB.IN.TH รองรับมาตรฐานสูงสุดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL Certificate)

4. ขอบเขตความรับผิดชอบ

4.1 HOTELJOB.IN.TH ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

4.2 HOTELJOB.IN.TH ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะสงคราม โรคระบาด และอัคคีภัย

5. การละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ HOTELJOB.IN.TH ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพ กราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำ การใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ HOTELJOB.IN.TH จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์

6. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

HOTELJOB.IN.TH ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้สมัครงาน ทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นเว็บไซต์ สมัครงานสื่อกลาง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อม เสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกผู้สม้ครงาน เข้าใจและยอมรับตาม "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ" เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ HOTELJOB.IN.TH ในทุกกรณี จึงได้ตกลง ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

 
* กรุณาคลิก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของท่าน ก่อนกดสมัครสมาชิก
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด