×
×
×
×
สมัครสมาชิกผู้หางาน
e-Mail :
Password :
Re-Password :
ชื่อ [First Name]:
นามสกุล [Last Name] :
วันเกิด [Birthday]:
เบอรโทรศัพท์ [Primary Phone No.] :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Current Address]:
จังหวัด [Province] :
แขวง/เขต [Amphur] :
รหัสไปรษณีย์ [Zipcode] :
ประเภทการทำงาน [Employment Type] : Full time Part-time ฝึกงาน / Trainee
ตำแหน่งที่สนใจอันดับ [Position] 1 :
ตำแหน่งที่สนใจอันดับ [Position] 2 :
ตำแหน่งที่สนใจอันดับ [Position] 3 :
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน [Work Location] :
ระดับการศึกษาล่าสุด [Education ]:
ปีการศึกษา [Education Period] : ปีที่เข้าศึกษา [From] :   ปีที่จบศึกษา [To] :  
ชื่อสถาบัน [Institution] :  (กรุณาอย่าใช้คำย่อ)
สาขาวิชาเอก [Field of Study] :
คะแนน [Grade / GPA] :
ประสบการณ์รวม [Years of work experience] :   ปี [Years]
ปีที่เริ่มเข้าทำงานล่าสุด : เริ่มงาน [From] ถึงปี [To]
ตำแหน่ง [Position] :
บริษัท [Company] :
เงินเดือนที่ได้รับ [Monthly Salary] :  (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , comma)
ข้อตกลงการให้บริการ

1. คุณสามารถฝากประวัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในส่วนการใช้งานพื้นฐาน)

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากท่าน ยกเว้นจะเปิดเผยต่อเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก กับ hoteljob.in.th เท่านั้น

3. คุณยอมรับให้มีการแจ้งข่าวตำแหน่งงานใหม่ หรือข่าวสารต่างๆ ไปยังอีเมล์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้

4. คุณยอมรับว่าข้อมูลในการลงทะบียนและข้อมูลต่าง ๆในระบบภายใต้รหัสการใช้งานของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นของมูลของคุณ โดยจะรับผิดชอบต่อทุกกรณีหากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ พาดพิงถึงบุคคลที่สาม หรือทำให้บุคคล ห้างร้าน บริษัท หรือผู้หนึ่งผู้ใดเสียหาย ไม่ว่าในทางกรณีใดๆ

5. ผู้ดูแลระบบสามารถบอกเลิกรหัสการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ

 
* กรุณาคลิก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของท่าน ก่อนกดสมัครสมาชิก