×
×
×
×

งานโรงแรมหัวหิน

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.03.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 Demi Chef ( Cold Kitchen )   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 GSA Supervisor   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 Assistant Sales Manager   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Imperial Hua Hin Beach Resort​ Hua Hin - [ หัวหิน ]
18.03.2019 ช่างประปา (ประจำโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ หัวหิน ]
18.03.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Wora Bura Hua Hin Resort & Spa - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Assistant Executive Housekeeper [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ...   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[5 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Reservation Manager (ผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Sales Manager (Based in Hua Hin)   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท - [ หัวหิน ]
15.03.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Wora Bura Hua Hin Resort & Spa - [ หัวหิน ]
14.03.2019 Room Attendant [Huahin]   
[2 อัตรา] King Power International Co.,Ltd. - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Asst.Food and Beverage   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Account Payable Supervisor   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Account Payable Supervisor   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Asst.FB Manager   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
28.02.2019 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Laksasubha Hua Hin - [ หัวหิน ]
27.02.2019 Guest Service Representative (Hua Hin)   
[1 อัตรา] Anantara Vacation Club - [ หัวหิน ]

1