×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
งานโรงแรม : Jobs Vacancies
ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งนี้ (ตำแหน่ง ปักหมุด) โทร 088-1478898
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rachabhura Hotel
ราชบุรี  (Ratchaburi)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rachabhura Hotel
ราชบุรี  (Ratchaburi)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Dhara Dhevi Chiang Mai
เชียงใหม่  (Chiang Mai)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Dhara Dhevi Chiang Mai
เชียงใหม่  (Chiang Mai)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Dhara Dhevi Chiang Mai
เชียงใหม่  (Chiang Mai)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Dhara Dhevi Chiang Mai
เชียงใหม่  (Chiang Mai)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Mida Grande Hotel Dhavaravati Nakhon Pathom
นครปฐม  (Nakhon Pathom)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตพญาไท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตพญาไท]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Grand Sukhumvit Hotel Bangkok Managed by ACCOR
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Northgate Ratchayothin Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตจตุจักร]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Anantara Vacation Club Siam
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
MASON HOTEL
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
MASON HOTEL
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
MASON HOTEL
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
MASON HOTEL
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
MASON HOTEL
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 40,001 - 50,000 บาท [Baht]
MASON HOTEL
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
The Cottage Suvarnabhumi / เดอะ คอทเทจ สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ  (Suvarnabhumi)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Al Meroz Hotel Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสวนหลวง]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Al Meroz Hotel Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสวนหลวง]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางกะปิ]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางกะปิ]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางกะปิ]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
CNC RESIDENCE (Soi Sukhumvit 33)
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Beyond Suite Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางพลัด]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Beyond Suite Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางพลัด]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Beyond Suite Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางพลัด]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Bliston Property Management
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสาทร]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Bliston Property Management
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Bliston Property Management
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
The Teak Hotel Maesot
ตาก  (Tak)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Hotel Royal Bangkok @ Chinatown
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสัมพันธวงศ์]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Hotel Royal Bangkok @ Chinatown
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสัมพันธวงศ์]
 
จำนวน [6 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Siam Wellness Group PCL
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Siam Wellness Group PCL
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตดินแดง]
 
จำนวน [หลายอัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Majestic Grande Sukhumvit Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [4 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Majestic Grande Sukhumvit Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Majestic Grande Sukhumvit Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Majestic Grande Sukhumvit Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางพลัด]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 60,001 - 70,000 บาท [Baht]
PRINCE THEATRE HERITAGE STAY and PRAYA PALAZZO
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตพญาไท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
บริษัท โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางกะปิ]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Kessara Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [4 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
PTS Group
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
PTS Group
พัทยา  (Pattaya)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Movenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Chatrium Residence Sathon Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตยานนาวา]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Chatrium Residence Sathon Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตยานนาวา]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rachabhura Hotel
ราชบุรี  (Ratchaburi)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rachabhura Hotel
ราชบุรี  (Ratchaburi)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Nest Sense Resort
เกาะช้าง  (Koh Chang)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Nest Sense Resort
เกาะช้าง  (Koh Chang)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Nest Sense Resort
เกาะช้าง  (Koh Chang)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Nest Sense Resort
เกาะช้าง  (Koh Chang)
Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป)    งานโรงแรม
Rachabhura Hotel
1 อัตรา ราชบุรี N/A
15.12.2018
Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)    งานโรงแรม
Rachabhura Hotel
1 อัตรา ราชบุรี N/A
15.12.2018
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
The Sathon Vimanda
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
10,001 - 15,000
15.12.2018
Front Office Supervisor    งานโรงแรม
The Sathon Vimanda
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
15,001 - 20,000
15.12.2018
Reservation Supervisor   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 15,001 - 20,000
15.12.2018
Canteen Service Attendant (พนักงานแคนทีน)...    งานโรงแรม
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Beverage Manager   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ N/A
15.12.2018
Bartender   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
F&B Service Associate (Italian Restaurant)   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Presser (ช่างซักรีด)   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Cook 1 - Italian Kitchen (Cold Kitchen)   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 10,001 - 15,000
15.12.2018
Chef De Partie (Pastry & Bakery)   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 15,001 - 20,000
15.12.2018
Senior Chef de Partie (Main Kitchen)   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ N/A
15.12.2018
Guest Service Supervisor (Front Office Supervisor)   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 15,001 - 20,000
15.12.2018
Houseman / Room Attendant (เพศชายเท่านั้น)...   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Uniform Attendant   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Room Attendant    งานโรงแรม
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Spa Therapist   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 0 - 10,000
15.12.2018
Butler   
Dhara Dhevi Chiang Mai
1 อัตรา เชียงใหม่ 10,001 - 15,000
15.12.2018
Guest Service Agent [ ชาย ]   
Baan Sukhumvit Inn
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
15.12.2018
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)    งานโรงแรม
The Warehouse Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
N/A
14.12.2018
Chief Accountant    งานโรงแรม
Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel)
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสัมพันธวงศ์]
N/A
14.12.2018
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)    งานโรงแรม
Novotel Bangkok Sukhumvit 20
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Sales Coordinator MICE and Event [ผู้ประสานงานฝ่ายขาย]...   
Novotel Bangkok Sukhumvit 20
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Restaurant Supervisor    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
20,001 - 25,000
14.12.2018
Accounting officer    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
4 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
Room Maid    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
4 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Housekeeper Clerk (เสมียนแม่บ้าน)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
5 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
4 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Parking Attendant (พนักงานดูแลลานจอดรถ)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
ช่างจัดดอกไม้    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
ช่างไม้    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
ช่างสี    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
General Mechanics (ช่างทั่วไป)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
Messenger    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
0 - 10,000
14.12.2018
Assistant General Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)   
The Le Paradis Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
N/A
14.12.2018
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Night Receptionist    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Public Relations Staff (พนักงานประชาสัมพันธ์)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)    งานโรงแรม
The Le Paradis Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
20,001 - 25,000
14.12.2018
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี...    งานโรงแรม
Travelodge Sukhumvit 11
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Front Office Supervisor    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Project Coordinator   
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
30,001 - 40,000
14.12.2018
Waitress / Waiter / ฺBartender    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Marketing Executive   
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
20,001 - 25,000
14.12.2018
Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)...   
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Sales Manager (Hotel Supplies)   
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
30,001 - 40,000
14.12.2018
โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน...    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
N/A
14.12.2018
HRM / AHRM (Head Office)    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
30,001 - 40,000
14.12.2018
Digital Marketing    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
N/A
14.12.2018
คนขับรถ Driver   
โรงแรม อครา
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
15,001 - 20,000
14.12.2018
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย...    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
5 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
N/A
14.12.2018
Commis 1,2 (temp.)(ครัวไทย)    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
5 อัตรา กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Casual   
โรงแรม อครา
5 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
0 - 10,000
14.12.2018
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)    งานโรงแรม
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
14.12.2018
Bar Manager   
โรงแรม อครา
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
30,001 - 40,000
14.12.2018
Public Area attendant    งานโรงแรม
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Room Boy    งานโรงแรม
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)    งานโรงแรม
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
20,001 - 25,000
14.12.2018
Bellman    งานโรงแรม
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Sales Manager / Asst.Sales Manager - Government    งานโรงแรม
Rama Gardens Hotel Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
N/A
14.12.2018
Flat Work Ironer (Temp.)    งานโรงแรม
Rama Gardens Hotel Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
0 - 10,000
14.12.2018
Marketing Communication Manager    งานโรงแรม
Rama Gardens Hotel Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
N/A
14.12.2018
Wedding Planner Manager    งานโรงแรม
Rama Gardens Hotel Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
30,001 - 40,000
14.12.2018
Commis II    งานโรงแรม
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Banquet Supervisor    งานโรงแรม
Rama Gardens Hotel Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
10,001 - 15,000
14.12.2018
Bartendy    งานโรงแรม
Radisson Suites Bangkok Sukhumvit
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตวัฒนา]
15,001 - 20,000
14.12.2018
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
3 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Room Attendant (Casual)    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
2 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
F&B Runner (Casual)    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
10 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Captain    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Front Office Supervisor    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
2 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)    งานโรงแรม
Novotel & ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
14.12.2018