×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
งานโรงแรม : Jobs Vacancies
ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งนี้ (ตำแหน่ง ปักหมุด) โทร 088-1478898
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
บริษัท เวลเนส แซงชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตตลิ่งชัน]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Bless Residence Sukhumvit 33
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Bless Residence Sukhumvit 33
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
สมุทรปราการ  (Samut Prakan)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 60,001 - 70,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [5 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Nova Intertrade Co.,Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [หลายอัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok at Chao Phraya River
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok at Chao Phraya River
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสาทร]
 
จำนวน [หลายอัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok at Chao Phraya River
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Four Seasons Hotel and Private Residences Bangkok at Chao Phraya River
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตสาทร]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 0 - 10,000 บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด Ministry Of Crab Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rasa Hospitality Management & Development
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตจตุจักร]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rasa Hospitality Management & Development
แม่ฮ่องสอน  (Mae Hong Son)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
Rasa Hospitality Management & Development
เกาะสมุย  (Koh Samui)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
iSanook Hotels & Resorts
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
iSanook Hotels & Resorts
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 100,000++ บาท [Baht]
iSanook Hotels & Resorts
หัวหิน  (Hua Hin)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
See Stars & Forest Resort
สกลนคร  (Sakon Nakhon)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
See Stars & Forest Resort
สกลนคร  (Sakon Nakhon)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
One One Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Pure Eleven Hotel Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Pure Eleven Hotel Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Hi Sotel Victory Monument
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตพญาไท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 100,000++ บาท [Baht]
Grand Mercure Bangkok Atrium
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตห้วยขวาง]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Sabai Sathorn Service Apartment
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Admiral Plaza Co., Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Admiral Plaza Co., Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Admiral Plaza Co., Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตคลองเตย]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Bangkok Palace Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Bangkok Palace Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Bangkok Palace Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 40,001 - 50,000 บาท [Baht]
Bangkok Palace Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Bangkok Palace Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Bangkok Palace Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตราชเทวี]
 
จำนวน [หลายอัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Wine Connection Thailand
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวัฒนา]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
EASYFO CO., LTD.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวังทองหลาง]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
EASYFO CO., LTD.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวังทองหลาง]
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
EASYFO CO., LTD.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวังทองหลาง]
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
EASYFO CO., LTD.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตวังทองหลาง]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] N/A บาท [Baht]
SIVATEL BANGKOK
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตห้วยขวาง]
 
จำนวน [3 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตห้วยขวาง]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Sarnies Group
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Sarnies Group
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
Sarnies Group
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตบางรัก]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
SYLVAN Koh Chang
เกาะช้าง  (Koh Chang)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
SYLVAN Koh Chang
ตราด  (Trat)
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
SYLVAN Koh Chang
เกาะช้าง  (Koh Chang)
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 30,001 - 40,000 บาท [Baht]
Salil Hospitality
กรุงเทพ  (Bangkok) [สุขุมวิท]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
The Riche Boutique Hotel
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตหลักสี่]
 
จำนวน [10 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 15,001 - 20,000 บาท [Baht]
The Thai Silk Co., Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [4 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
The Thai Silk Co., Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [2 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
HOUSE OF PAPA BANGKOK SIAM / HOTEL PAPA SIRIRAJ
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 25,001 - 30,000 บาท [Baht]
Grande Centre Point
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตปทุมวัน]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 20,001 - 25,000 บาท [Baht]
Koko Global Hospitality (Thailand) Co., Ltd.
กรุงเทพ  (Bangkok) [เขตพระโขนง]
 
จำนวน [1 อัตรา] เงินเดือน [Salary] 10,001 - 15,000 บาท [Baht]
LSG Sky Chefs (Thailand)
สุวรรณภูมิ  (Suvarnabhumi)
Assistant Spa Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการสปา]...    งานโรงแรม
บริษัท เวลเนส แซงชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตตลิ่งชัน]
N/A
24.04.2024
Spa therapist พนักงานนวดสปา    งานโรงแรม
บริษัท เวลเนส แซงชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตตลิ่งชัน]
20,001 - 25,000
24.04.2024
Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)    งานโรงแรม
บริษัท เวลเนส แซงชัวรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตตลิ่งชัน]
20,001 - 25,000
24.04.2024
Technician (ช่างเทคนิค)    งานโรงแรม
Bless Residence Sukhumvit 33
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
24.04.2024
Bulding Technician    งานโรงแรม
Bless Residence Sukhumvit 33
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
20,001 - 25,000
24.04.2024
Assistant Cook Bakery (ผู้ช่วยกุ๊กเบเกอรี่)    งานโรงแรม
Royal Suite Hotel
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
N/A
24.04.2024
F&B Service Trainee @ Riva Arun Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
F&B Kitchen Trainee @ Riva Arun Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
Housekeeping Trainee @ Riva Arun Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
Restaurant Manager / Beverage Manager @Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
25,001 - 30,000
24.04.2024
Human Resources Trainee @ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
AR / Income Auditor@Riva Surya Bangkok & Riva Arun Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Asset Officer / Accounting Officer@ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
10,001 - 15,000
24.04.2024
F& B Attendant @ Riva Arun Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
10,001 - 15,000
24.04.2024
Front Office Trainee @Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
F&B Service Trainee @ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
F&B Kitchen Trainee @ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
Housekeeping Trainee @ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
Finance Trainee @ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
Front Office Trainee @ Riva Arun Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
0 - 10,000
24.04.2024
Room Attendant @ Riva Surya Bangkok    งานโรงแรม
Riva Arun Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
10,001 - 15,000
24.04.2024
Room Boy   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
ฺBall Boy (พนักงานยกกระเป๋า)    งานโรงแรม
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Bakery staff (พนักงานเบเกอรี่)   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Accounting officer   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Bakery Chef de Partie   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Bakery Demi Chef   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Admin Delivery   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Steward (Temporary)   
Tolani Hotels Group
1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ N/A
24.04.2024
Order Taker   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Steward Superviser   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Assistant Chief Steward   
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
24.04.2024
Barista    งานโรงแรม
The Royal Aspen MQDC Town Limited
1 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Lifestyle host (Concierge+Butler)   
The Royal Aspen MQDC Town Limited
1 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Housekeeping Manager   
The Royal Aspen MQDC Town Limited
1 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Store Attendant   
The Royal Aspen MQDC Town Limited
1 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Guest Service Agent (GSA)    งานโรงแรม
Tolani Hotels Group
1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ N/A
24.04.2024
Sales & Event Coordinator (Kui Buri)    งานโรงแรม
Tolani Hotels Group
1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ N/A
24.04.2024
Assistant Housekeeping Manager Kui Buri [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่...    งานโรงแรม
Tolani Hotels Group
1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ N/A
24.04.2024
House Keeping Manager (Kui Buri)    งานโรงแรม
Tolani Hotels Group
1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ N/A
24.04.2024
Therapist (พนักงานนวด)    งานโรงแรม
Pacific Exclusive City Club
1 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
24.04.2024
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)    งานโรงแรม
Pacific Exclusive City Club
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
15,001 - 20,000
24.04.2024
พนักงานเสริฟ (พนักงานเสริฟ)    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
10,001 - 15,000
24.04.2024
เจ้าหน้าที่ประสานงานไซด์งาน (ลาดกระบัง)...    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตลาดกระบัง]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตยานนาวา]
20,001 - 25,000
24.04.2024
Cook [กุ๊ก] / สาขาสาทร ด่วน    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
10,001 - 15,000
24.04.2024
AR/INCOME    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Night Receptionist   
Miloft Sathorn Hotel
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
15,001 - 20,000
24.04.2024
พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง...    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
10,001 - 15,000
24.04.2024
Accounting officer    งานโรงแรม
Miloft Sathorn Hotel
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตสาทร]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Finance Officer - AP : 10600 Chao Phraya Bangkok by Preference    งานโรงแรม
Ascott International Management (Thailand) Ltd.
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตคลองสาน]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Technician [ช่างแอร์]    งานโรงแรม
Royal Cliff Hotels Group
2 อัตรา พัทยา 10,001 - 15,000
24.04.2024
Hostesses (ชาย)    งานโรงแรม
Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
10,001 - 15,000
24.04.2024
General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
3 อัตรา สมุทรปราการ 10,001 - 15,000
24.04.2024
Commis I    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
3 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
2 อัตรา สมุทรปราการ 15,001 - 20,000
24.04.2024
Front Office Supervisor    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
3 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Mechanical Supervisor    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
2 อัตรา สมุทรปราการ 15,001 - 20,000
24.04.2024
Steward Superviser    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
1 อัตรา สมุทรปราการ 15,001 - 20,000
24.04.2024
Sales Executive    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
2 อัตรา สมุทรปราการ 15,001 - 20,000
24.04.2024
พนักงานทำความสะอาดทั่วไป(P/A)...    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
3 อัตรา สมุทรปราการ 0 - 10,000
24.04.2024
Room Boy    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
2 อัตรา สมุทรปราการ 10,001 - 15,000
24.04.2024
Housekeeping Supervisor    งานโรงแรม
Koon Hotel ( โรงแรม คูณ )
2 อัตรา สมุทรปราการ N/A
24.04.2024
Room boy   
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
Admin Officer & Purchasing    งานโรงแรม
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
Engineering Supervisor    งานโรงแรม
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 15,001 - 20,000
24.04.2024
Human Resource Supervisor    งานโรงแรม
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 15,001 - 20,000
24.04.2024
กุ๊กแคนทีน    งานโรงแรม
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
FB Service   
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
General Mechanics [ช่างทั่วไป]   
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
GHAPHIC CONTENT   
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 15,001 - 20,000
24.04.2024
แม่บ้าน    งานโรงแรม
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
2 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
ช่างสี ช่างก่อสร้าง   
โรงแรมนาคามันดา​ รีสอร์ท​ แอนด์​ สปา
1 อัตรา กระบี่ 10,001 - 15,000
24.04.2024
พนักงานบัญชีโรงแรม    งานโรงแรม
ARNI Skye Hotel at Suhumvit 101
2 อัตรา กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
24.04.2024
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)    งานโรงแรม
ARNI Skye Hotel at Suhumvit 101
3 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระโขนง]
10,001 - 15,000
24.04.2024
Receptionsit (GSE)    งานโรงแรม
ARNI Skye Hotel at Suhumvit 101
6 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระโขนง]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)    งานโรงแรม
ARNI Skye Hotel at Suhumvit 101
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตพระโขนง]
20,001 - 25,000
24.04.2024
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)    งานโรงแรม
ARNI Skye Hotel at Suhumvit 101
1 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางนา]
15,001 - 20,000
24.04.2024
Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)    งานโรงแรม
ARNI Skye Hotel at Suhumvit 101
2 อัตรา กรุงเทพ
[เขตบางนา]
10,001 - 15,000
24.04.2024
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด