×
×
×
×
เว็บไซต์หางานโรงแรม อันดับ 1
ค้นหาผ่าน www.Google.com
มีผู้เข้าชมกว่า 1.1 ล้านครั้ง/เดือน
สถิติจาก Truehits.net
เรซูเม่อัพเดตมากกว่า 500 คน/วัน
เพศชาย 37% เพศหญิง 63%
ช่องทางการประกาศงานใหญ่ที่สุด
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
Registration for Company
กรุณากรอกข้อมูล "สำหรับผู้สมัครในนามบริษัท"
Package :
Email : (Email นี้จะใช้เป็น username เพื่อ Log in)
Password :
Re-Password :
ชื่อโรงแรม/บริษัท :
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
* กรุณาคลิก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของท่าน ก่อนกดสมัครสมาชิก
 
ข้อตกลงการให้บริการ

1. เว็บไซต์ hoteljob.in.th เป็นเว็บไซต์ประกาศหาคนทำงาน เฉพาะด้านการโรงแรม เรือท่องเที่ยว พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานสนามบิน บริษัททัวร์ และบริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2. เว็บไซต์ hoteljob.in.th ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บอกรับสมาชิกดังต่อไปนี้
    - ตัวแทนขายประกันชีวิต
    - ขายตรง, [email protected], MLM  และธุรกิจเครือข่ายต่าง ๆ
    - บริษัทจัดหางานซึ่งใช้งานเว็บไซต์ hoteljob.in.th เป็นช่องทางหาลูกค้าของตนเอง
      เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ อันไม่เข้าข่ายตามที่เว็บไซต์ hoteljob.in.th กำหนด
      หากตรวจพบทางเว็บไซต์ขอดำเนินการลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เว็บไซต์ hoteljob.in.th มีสิทธิ์บอกเลิกสมาชิก/ลบประกาศ/แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ในทุกกรณี
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ตามเห็นสมควรของเว็บไซต์

4. เว็บไซต์  hoteljob.in.th  "ไม่มีนโนบาย สอบถาม username และ password ของผู้ใช้งานทางโทรศัพท์ หรือ email"