×
×
×
×

งานโรงแรมหัวหิน

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
22.10.2021 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[6 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Butler   
[2 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Food & Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Waiter   
[3 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Commis II - Western Kitchen   
[1 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Kitchen - Cook Helper   
[3 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Waiter/Waitress   
[3 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 Bartender   
[1 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]
22.10.2021 V-Serve   
[1 อัตรา] VALA Hua Hin Nu Chapter Hotels - [ หัวหิน ]

1