×
×
×
×

งานโรงแรมปราณบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.05.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Pool Service Attendant   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Hostess   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Chef de Partie - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Spa Wellness Therapist   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]
16.05.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Evason Hua Hin - [ ปราณบุรี ]

1