×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.05.2017 Demi Chef - Banquet   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
16.05.2017 Chef De Partie (Europe)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
27.04.2017 Electrical and Sound Technician   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
27.04.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
27.04.2017 Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
27.04.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]

1