×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.03.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Bay window @ sea hotel - [ ชะอำ ]
17.03.2018 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.03.2018 Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.03.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.03.2018 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.03.2018 Commis I - Bakery   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.03.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]

1