×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.10.2017 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
13.10.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
13.10.2017 Commis III   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
13.10.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
03.10.2017 Electrical and Sound Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
03.10.2017 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[2 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]

1