×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.06.2018 Sales Executive (Hotel Based)   
[1 อัตรา] Bay window @ sea hotel - [ ชะอำ ]
17.06.2018 Walk In Interview   
[หลายอัตรา] Bay window @ sea hotel - [ ชะอำ ]
16.06.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Asia Airport Hotel - [ ชะอำ ]
30.05.2018 Assistant Online Travel Agent Manager ( Hotel Base )   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
30.05.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.05.2018 Commis I - Fusion Cuisine   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.05.2018 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.05.2018 Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.05.2018 Senior/ Sales Manager - Corporate Account ( Hotel Base )   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.05.2018 Loss Prevention Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.05.2018 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]

1