×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
05.12.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
05.12.2021 Technician (ช่างเทคนิค)   
[5 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
05.12.2021 Waiter / Waitress   
[3 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
05.12.2021 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[2 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
05.12.2021 Demi Chef (Europe Kitchen)   
[3 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
05.12.2021 Demi-Chef (Thai Kitchen)   
[3 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]

1