×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
08.12.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
06.12.2018 Chef de Parie - Fusion   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
06.12.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
06.12.2018 Catering and Sales Manager (Freelance)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
06.12.2018 Engineering Supervisor   
[2 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
06.12.2018 Operation Manager   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]

1