×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
23.05.2019 Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Food and Beverage Attendant   
[2 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Demi Chef   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 ฺBanqute Manager   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Bellboy&Driver   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Event Manageras   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Cost Accounting   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Training Supervisor   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 หัวหน้าแผนกบัญชี   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
23.05.2019 Chef De Partie   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
15.05.2019 Executive Housekeeper [CHA-AM]   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]
03.05.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
02.05.2019 Human Resources Manager   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
02.05.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
29.04.2019 Chief Account (Cha-Am)   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok - [ ชะอำ ]

1