×
×
×
×

งานโรงแรมชะอำ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
19.07.2018 Commis I   
[1 อัตรา] Asia Airport Hotel - [ ชะอำ ]
16.07.2018 Walk In Interview   
[หลายอัตรา] Bay window @ sea hotel - [ ชะอำ ]
10.07.2018 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
10.07.2018 Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
10.07.2018 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]

1