×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะสมุย


 
27.01.2020 Bartender (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 Sous Chef (Cape Fahn Hotel, Koh Samui)   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 Restaurant Manager (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 บีช บอย (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 Restaurant Supervisor (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
27.01.2020 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
23.01.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Bandara Suites Silom, Bangkok - [ เกาะสมุย ]

1