×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะสมุย


 
16.09.2019 เลขานุการ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
16.09.2019 (Lub d Samui) Chief Accountant   
[1 อัตรา] Lub d - [ เกาะสมุย ]
06.09.2019 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
06.09.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
06.09.2019 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
06.09.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
06.09.2019 ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]

1