×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะสมุย


 
26.05.2022 พนักงานนวดสปา (โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
26.05.2022 Chief Engineer (โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
26.05.2022 SPA Supervisor (โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
26.05.2022 SPA Therapist (โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
25.05.2022 Restaurant Supervisor (โรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
18.05.2022 Guest Service Agent   
[6 อัตรา] COSI Samui Chaweng Beach - [ เกาะสมุย ]
18.05.2022 Accounting Supervisor   
[1 อัตรา] COSI Samui Chaweng Beach - [ เกาะสมุย ]
18.05.2022 นักศึกษาฝึกงาน แผนก Front Office & FB & Engineeri...   
[2 อัตรา] COSI Samui Chaweng Beach - [ เกาะสมุย ]
18.05.2022 Chef de Partie ( Western Kitchen )   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel - [ เกาะสมุย ]
12.05.2022 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] COSI Samui Chaweng Beach - [ เกาะสมุย ]
10.05.2022 ็Hotel Manager   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel - [ เกาะสมุย ]

1