×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
26.03.2017 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Receiving Clerk   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Reservation Clerks (พนักงานจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
26.03.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.03.2017 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
06.03.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]

1