×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
16.04.2019 Asst.Front Office Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
16.04.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
16.04.2019 Food & Beverage Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
16.04.2019 Spa Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]

1