×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
18.08.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.08.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.08.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[4 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.08.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.08.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
17.08.2017 Chef de partie   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[3 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Bakery Chef de Partie   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Store Engineer   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 HK Supervisor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
14.08.2017 Engineer Clerk (เสมียนช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
10.08.2017 HR Supervisor   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.08.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[5 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.08.2017 Night Receptionist   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
03.08.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Gecko Republic Jungle Hostel - [ เกาะเต่า ]
31.07.2017 Income Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
26.07.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
26.07.2017 Receiving Officer   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]

1 2 Next