×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
03.06.2019 Host (GSA/Receptionist) internship / Hostel internship   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
03.06.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
03.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
03.06.2019 Housekeeper Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
03.06.2019 Assistant Chief Engineer (Construction)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
03.06.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
03.06.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
24.05.2019 Receiving and Store Officer   
[3 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
24.05.2019 Night Auditor   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
24.05.2019 Cashier ห้องอาหาร   
[หลายอัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
24.05.2019 Income Auditor   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]

1