×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
18.02.2020 HR Supervisor (เกาะเต่า)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 HR Officer (เกาะเต่า)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Chief Accouting Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Executive House Keeper   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Food & Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่อง...   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Assistant Construction Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.02.2020 Income Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
10.02.2020 General Technician   
[2 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
06.02.2020 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
04.02.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]

1