×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
20.01.2018 European Cook [กุ๊กอาหารยุโรป]...   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.01.2018 Restaurant Cashier   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.01.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.01.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.01.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.01.2018 Executive Chef   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
15.01.2018 พนักงานขายตั๋ว selling ticket ...   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
15.01.2018 Bakery Chef de Partie   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Store Engineer   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 ผู้เชี่ยวชาญดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator (เกาะเต่า)...   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Engineer Clerk (เสมียนช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Electrical Engineer   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Foreman   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Store Officer   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Recruiting Supervisor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[5 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Night Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
09.01.2018 Income Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]

1