×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
20.10.2017 Assistant Recruitment Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.10.2017 Resort Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
20.10.2017 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
19.10.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[4 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
19.10.2017 Restaurant Cashier   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
19.10.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
19.10.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
19.10.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Dusit Buncha Resort Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
17.10.2017 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Pinnacle Hotels,Resorts & Spa - [ เกาะเต่า ]
09.10.2017 Engineer (A/C)   
[1 อัตรา] Pinnacle Hotels,Resorts & Spa - [ เกาะเต่า ]
09.10.2017 Engineering IT   
[1 อัตรา] Pinnacle Hotels,Resorts & Spa - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Restaurant Cashier (แคชเชียร์ห้องอาหาร)   
[3 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Store Engineer   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 HK Supervisor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Bakery Chef de Partie   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Engineer Clerk (เสมียนช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[5 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Night Receptionist   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Receiving Officer   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 HR Supervisor   
[2 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Income Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
05.10.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
02.10.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
02.10.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]
02.10.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า - [ เกาะเต่า ]

1 2 Next