×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะเต่า


 
25.04.2017 Accounting officer   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
25.04.2017 Chief / กุ๊ก   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
25.04.2017 แม่บ้าน   
[3 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
25.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
25.04.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
25.04.2017 Hotel Manager [ผู้จัดการโรงแรม]...   
[1 อัตรา] The Dearly Koh Tao Hostel - [ เกาะเต่า ]
18.04.2017 Receiving Officer   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.04.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[5 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.04.2017 Income Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
18.04.2017 Night Auditor   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
16.04.2017 Room Maid   
[9 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]

1